Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jézus panasza

Ti Mesternek hívtok - és nem kérdeztek engem
Útnak neveztek - és nem jártok rajtam
Világosságnak hívtok - és nem néztek reám
Életnek neveztek - és nem kerestek engem
Hatalmasnak neveztek - és nem kértek engem
Bölcsnek hívtok - és nem követtek engem
Irgalmasnak hívtok - és nem bíztok bennem
Igazságnak neveztek - és nem féltek tőlem
Ha egyszer örökre elvesztek - ne okoljatok ENGEM.

 

 


 

 

Levél Atyádtól: Gyermekem...

 

 

Lehet, hogy te nem ismersz engem, de én mindent tudok rólad. / Zsolt. 139:1

Azt is tudom, hogy pontosan mikor ülsz le, és mikor állsz fel. / Zsolt 139:2

Minden utadat jól ismerem. / Zsolt 139:3

Még a hajszálaid is mind számon vannak tartva. /Mt 10:29-30

Mert saját magam hasonmására teremtettelek téged. / 1Móz 1:27

Anélkül, hogy tudnád, Énbennem élsz, mozogsz, létezel. / ApCsel 17:28

Mert az én nemzetségem vagy. / ApCsel 17:28

Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek. / Jer 1:4-5

Kiválasztottalak magamnak a teremtés kezdetén. / Ef 1:11-12

Nem véletlen az életed, mivel teljes egészében minden tetted le van írva a könyvemben. / Zsolt 139:16

Én határoztam el pontosan a születésed idejét, és azt is, hogy hol fogsz élni. / ApCsel 17:26

Félelmetesnek és csodálatosnak alkottalak meg. / Zsolt 139:14

Én formáltalak anyád méhében. / Zsolt 139:13

Én hoztalak a világra születésed napján. / Zsolt 71:6

Nem vagyok tartózkodó sem haragos, hanem teljes szeretettel tekintek rád. / 1 Jn 4:16

Vágyom arra, hogy szeretetemmel elhalmozzalak. / 1Ján 3:1

Csupán azért, mert a gyermekem vagy és én Apád vagyok. / 1Ján 3:1

Többet adok neked, mint valaha földi apádtól kaphatnál. / Mt 7:11

Mert én vagyok a tökéletes Apa. / Mt 5:48

Minden jó ajándék számodra, amelyet elfogadsz, az én kezemből ered. /Jak 1:17

Mert mindenben gondoskodom rólad és ellátlak mindazzal, amire szükséged van. / Mt 6:31-33

A jövődre vonatkozó terveim mindig reménnyel vannak teli. / Jer 29:11

Mert örök szeretettel szeretlek téged. / Jer 31:3

Annyiszor gondolok rád, mint ahány homokszem van a tengerparton. / Zsolt 139: 17-18

És én örvendek neked hangosan énekelve. / Zof 3:17

Sosem únok bele abba, hogy jót tegyek veled. /Jer 32:40

Mert az én kincsem vagy. / 2Móz 19:15

Teljes szívemmel és lelkemmel vágyok arra, hogy örök életet adjak neked. /Jer 32:41

És én hatalmas és csodálatos dolgokat akarok mutatni neked. /Jer 33:30

Megtalálsz, ha teljes szíveddel keresel engem. / 5 Móz 4:29

Gyönyörködj bennem és megadom szíved kérését. / Zsolt 37:4

Mert én adtam neked azokat a kívánságokat. / Fil 2:13

Mindent megteszek érted, sokkal bőségesebben, mint ahogy azt elképzeled. / Ef 3:20

Mert én vagyok a leghűségesebb bátorítód. / 2 Thessz 2:16-17

Az Atya vagyok, aki minden nyomorúságodban megvigasztal. / 2Kor 1:3-4

Amikor a szíved megtört, akkor vagyok közel hozzád. / Zsolt 34:19

Mint ahogy a pásztor karjára gyűjti a bárányát, a szívemhez közel - úgy hordozlak téged. / Ézs 40:11

Egy nap minden könnyet letörlök a szemeidről. /Jel 21:3-4

És megszabadítalak az összes földi fájdalmadtól. / Jel 21:3-4

Atyád vagyok, és fiamként szeretlek, mint ahogyan Jézust szeretem. / Ján 17:23

Mert Jézusban láthatod, hogy mennyire szeretlek. / Ján 17:26

Ő és én, egyek vagyunk. / Zsid 1:3

Ő azért jött, hogy bebizonyítsa hogy én veled vagyok és nem ellened. / Róm 8:31

És hogy elmondja, hogy nem tulajdonítom neked vétkeidet. / 2Kor 5: 18-19

Jézus azért halt meg, hogy egymással megbékéltessünk. / 2Kor 5:18-19

Az Ő halála volt a szeretetemnek legmélyebb kifejezése. / 1Ján 4:10

Feladtam mindent amit szerettem, azért hogy megnyerjem a te szeretetedet. /Róm 8:32

Ha befogadod fiamat, Jézust, úgy engem fogadsz be. / 1Ján 2:23

Soha, semmi nem választhat el téged az én szeretetemtől. / Róm 8:38-39

Gyere haza, és a legnagyobb ünnepséget rendezem a tiszteletedre, amelyet a mennyország valaha is látott. / Lk 15:7

Én mindig Atya voltam, és mindig Atya leszek. /Ef 3:14-15

Az én kérdésem ez: Leszel-e te a gyermekem? /Ján 1:12-13

Várok rád. / Lk 15:11-32

Szeretettel, Édesatyád, a Mindenható Isten

 

 

 


 

 

Szeretethimnusz mai nyelven

 

Ha olyan kiváló szónok vagyok is, mint Kossuth Lajos, vagy Martin Luther Kinggel együtt hirdetem, hogy "van egy álmom", de szeretet nincs bennem, olyanná lettem, mint egy leomlott templomtorony megrepedt harangja.

Ha futurológusként, a jövő mérnökeként vagy csalhatatlan közvélemény-kutatóként Előre látom is a jövőt, szeretet pedig nincs bennem, olyan vagyok, mint egy összelapított üres kólás doboz, amelyet unottan rúgnak tovább a kamaszok.

Ha akkora hitem van is, mint Assisi Ferencnek, Luther Mártonnak és egy dunántúli parasztasszonynak együttvéve, de szeretet nincsen bennem, olyanná lettem, mint a szél által cibált ördögszekér.

Ha önfeláldozóan támogatok is alapítványokat, vagy tizedet adok minden jövedelmemből, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint aki követ ad kenyér helyett és skorpiót hal helyett.

Ha két végén égetem is a gyertyát, hajnaltól késő estig robotolok, éveken át nem megyek szabadságra, ám szeretet nincs bennem, olyan lennék, mint egy üres belű hagyma.

Ha naponta végigjárom a damaszkuszi utat, rongyosra olvasom a bibliámat, ha halálomra bizakodó hittel tekintek, úrvacsorával vagy a betegek szentségével megerősítve készülök elmenni, de szeretet nincs bennem, semmi hasznom abból.

A szeretet jelentéktelen, mint amikor valaki szamárháton vonul be a városba.
A szeretet nevetség tárgya, mint amikor valakinek kezébe nádszálat, fejére töviskoszorút adnak.
A szeretet balek, mint amikor valaki kínzóiért imádkozik.
A szeretet esendő, mint amikor valaki azt mondja : "szomjúhozom".
A szeretet meglepő, mint amikor valaki szelíden megszólít egy gyászoló asszonyt a hajnali kertben.
A szeretet játékos, mint amikor valaki tanítványai előtt megy Galileába.
A szeretet nem fúj egy követ a bennfentesekkel, nem kacsint össze a hatalommal, nem bizonygatja önmaga fontosságát, nem örül a pártok és politikusok acsarkodásának, de együtt örül az asszonnyal, aki megtalálja elgurult drachmáját.
Nem örül az ügyeskedéssel szerzett vagyonnak, de együtt örül a mezők liliomaival és az ég madaraival.
Nem örül a doppinggal elért világcsúcsnak, de együtt örül a fogyatékos kisfiúval, aki szája szélén csorgó nyállal, nagy erőfeszítésekkel társának tudja dobni a labdát.

A szeretet soha el nem múlik. Nem veszti el szavatosságát, nem évül el, nem kerül ad acta, nem lesz unalmas…

Legyenek bár Istentiszteletek, véget fognak érni,
Legyenek bár egyházak, meg fognak szűnni,
Legyen bár ökumenikus mozgalom, el fog töröltetni.

Mert még nem találtuk meg a rák és az AIDS ellenszerét, nem értjük távoli földrészek lakóinak a nyelvét, nem fogjuk fel más civilizációk felénk sugárzott jeleit.

Ám egykor majd egyetlen asztalt ülünk mindnyájan körül, és Ö lesz majd minden mindenekben.

Mert a szeretet nélküli kötelességtudat kedvetlen.
A szeretet nélküli felelősség : figyelmetlen.
A szeretet nélküli igazság : kemény.
A szeretet nélküli okosság : gőgös.
A szeretet nélküli barátságosság : hűvös.
A szeretet nélküli rend : kicsinyes.
A szeretet nélküli hatalom : kíméletlen.
A szeretet nélküli birtoklás : fösvény.
A szeretet nélküli adakozás : képmutató.
A szeretet nélküli vallásosság : bigott.
A szeretet nélküli hit : vakbuzgó.
A szeretet nélküli remény : fanatikus.
A szeretet nélküli élet : értelmetlen.

Most azért megmarad a hit,
A remény,
A szeretet,
E három.


Ezek közül pedig a legnagyobb : JÉZUS