Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az informatika és az Internet védőszentje

SEVILLAI SZENT IZIDOR

 

 

 

 

 

MIÉRT EGY KÖZÉPKORI TUDÓS AZ INTERET ÉS AZ INFORMATIKA VÉDŐSZENTJE?

 

Szent Izidor, mint védőszent

 

Közel száz évvel a Római Birodalom bukása után, 560 körül az Ibériai félszigeten látta meg a napvilágot Szent Izidor egyháztanító és az utolsó nyugati egyházatya. Kortársai elsősorban remek szónoki képességeit és széleskörű műveltségét értékelték. Mai értelemben nem nevezhető őstehetségnek. Képességeit az ismereteket szintetizáló területen bontakoztatta ki. Legnagyobb érdeme az volt, hogy az ókor - hellén alapokon nyugvó - latin műveltségét átmentette a középkor számára. Ismereteinek tárházát számos keresztény tanító és teológus használta fel. Joggal nevezték a ,,középkor legnagyobb tanítómesterének". Számos teológiai műve mellett írt világtörténetet, foglalkozott a gótok történetével és számos teológus életművével is.

Tisztelete és tekintélye a halála után is fennmaradt. A Frank Birodalomban a Nagy Károlyt követő reformmozgalom a maga szolgálatába állított néhány a IX. században keletkezett okiratot, melyet Szent Izidornak tulajdonítottak. Ez az úgynevezett ,,Álizidori gyűjtemény'' hitelessége csak jó kétszáz évvel később dőlt meg. Mai értelemben ez a hamisítás azonban nemhogy csorbította volna, inkább növelte ihletőjének elismertségét.

Legjelentősebb műve az ,,Etimologie'' címet viseli, mely húsz kötetben dolgozta fel a kora középkor ismereteit. Elsősorban ez az enciklopédia igényű munkája válthatta ki az internet és az informatikus szakemberek tiszteletét, amikor a szakma védőszentjéül választották.

 

A védőszentek szerepe és jelentősége

 

A védőszent (patronus) hagyománya az apostoli időkre megy vissza. Legismertebb formájával a keresztség során találkozunk. Védőszent az az életszentségben és emberi kvalitásokban kiemelkedő nagyság, akinek különleges közbenjárását kérjük Istennél. Védőszentje, (vagy titulusa) van minden templomnak is. Az Esztergomi Bazilika ,,A Mennyekbe felvett Boldogságos Szűz Mária és Szent Adalbert püspök és vértanú'' védőszentjeinek oltalma alatt áll. Tágabb értelemben pedig a patronus közbenjárásába ajánlunk - szintén Istennél közbenjárói minőségben - országot, személyt, tárgyat, házat, vagy foglalkozási ágat. Magyarország védőszentje Szent István király. A családok otthona Szent József, a hidak Nepomuki Szent János, a bányászok Szent Borbála és - a legutóbbi hagyományok szerint - az informatikusok Sevillai Szent Izidor közbenjáró oltalma alatt állnak.

A védőszent nem kisebbíti, főleg nem csorbítja Isten mindenható szeretetét. Személye inkább azt az összetartozást emeli ki, amellyel az Egyház feladatot lát el ezen a világon. Mint közösség tisztelettel tekintünk a kiemelkedő személyiségekre, különösen azokra, akik komoly nehézségeket vállalva, vagy akár életük árán tettek tanúbizonyságot Isten szeretetéről. Emellett pedig tisztelve az evilági dolgok (tudomány, közélet, szociális gondoskodás, stb.) autonómiáját, mindezekre az isteni teremtés és megváltás hitbeli tapasztalatán keresztül tekintünk.

A védőszentre rendszerint halála napján, mint mennyei születésnapján emlékezünk meg. Ezért kértük első ízben Isten áldását az internet és az informatika - úgyismint korunk egyik legdinamikusabban fejlődő tudományága - művelőire 2003 április 4-én Sevillai Szent Izidor napján a Budapesti Belvárosi templomban.

Várnai Péter
egyetem lelkész